JAK SZUKAĆ INFORMACJI O PRAWIE CHIŃSKIM?

Prawo chińskie | 31 marca 2021

Praktycznie każdego dnia wieści z Chin lub dotyczące spraw chińskich obecne są w nagłówkach gazet i wiadomości na portalach informacyjnych na całym świecie. To najludniejsze i jedno z największych państw świata wciąż pozostaje jednak tajemnicze i w wielu aspektach nieznane dla mieszkańców Europy. Jednym z takich obszarów jest właśnie chińskie prawo i jego współczesny niezwykle szybki rozwój.

Umiejętność skutecznego wyszukiwania aktualnych i wiarygodnych informacji na temat prawa chińskiego wydaje się być przydatna nie tylko dla naukowców, ale także dla ludzi biznesu i praktyków prawa. Głównymi problemami jakie mogą jednak stanąć na przeszkodzie w lepszym poznaniu systemu prawnego Państwa Środka, to m.in.

  1. Niewielka dostępność oraz wysoka cena publikacji naukowych i biznesowych w innych językach niż język chiński;
  2. Brak lub nieaktualność tłumaczeń chińskich aktów prawnych;
  3. Inna kultura prawna;
  4. Odmienne rozumienie wielu znanych w Polsce koncepcji prawnych (takich jak choćby dobra wiara);
  5. Nieznajomość metod wyszukiwania informacji o chińskich aktach prawnych;

Blog prawochinskie.com.pl aktywnie stara się zwiększać świadomość przedsiębiorców i prawników na temat niuansów chińskiego prawa, dlatego też zainteresować czytelników może wydany właśnie nakładem Wydawnictwa Naukowego Archaegraph w otwartym dostępie anglojęzyczny przewodnik dotyczący tego, jak wyszukiwać informacje na temat chińskiego prawa oraz jak badać chiński system prawny, pt. „Chinese Law Research Guide” (autorzy: Zuzanna Kopania, Igor Szpotakowski). Przewodnik ten jest obszernym, a zarazem kompaktowym źródłem wiedzy na temat chińskiego prawa, przedstawiając skuteczne sposoby jak je badać. Oprócz aspektów czysto akademickich, zawiera on także rozdziały i podrozdziały bardzo praktyczne, takie jak: gdzie szukać informacji na temat wyroków chińskich sądów, czy jak czytać i na co zwracać uwagę analizując umowę w języku chińskim. Celem autorów tego przewodnika było zebranie w jednym łatwo dostępnym i czytelnym miejscu wszystkich informacji potrzebnych do rozpoczęcia swej podróży z chińskim prawem. Przewodnik jest darmowy i został wydany w otwartym dostępie, aby mógł dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych osób.

O jego jakości świadczą też zaangażowani w proces jego wydania specjaliści. Przedmowa została napisana przez dr Mimi Zou, specjalistkę w dziedzinie prawa chińskiego z Uniwersytetu w Oxfordzie i działającą w zawodzie wykwalifikowaną prawniczkę. Recenzje zostały napisane przez dr hab. Joannę Grzybek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistkę od chińskiej terminologii prawniczej oraz przez Profesora Mingzhe Zhu, który jest specjalistą w dziedzinie prawa porównawczego na China University of Political Science and Law (中国政法大学) w Pekinie. Korekta językowa została przeprowadzona przez Daniela Purischa doświadczonego amerykańskiego prawnika, absolwenta prawa na Harvard University (Juris Doctor) i University of Cambridge (LLM).

Wydaną w otwartym dostępie książkę „Chinese Law Research Guide” można pobrać za darmo ze strony Wydawnictwa Naukowego Archaegraph, a także można znaleźć ją w Google Books.

 

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2020-2024, jako projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant”. Projekt nr DI2019010949.

 

Igor Szpotakowski

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do newslettera akceptujesz jednocześnie naszą politykę prywatności.