Opłaty i podatki przy zakupie produktów w Chinach – VAT i cło dla początkujących

biznes w Chinach | 14 lutego 2024

Kupowanie półproduktów z Chin to dla wielu polskich przedsiębiorców okazja dla zaoferowania konkurencyjnej ceny na polskim rynku. W ostatnich latach model biznesowy opierający się na szybkim imporcie i przetwarzaniu produktów w kraju stał się bardzo popularny. Jeżeli jesteś takim przedsiębiorcą – ten artykuł jest właśnie dla Ciebie!  

Przed rozpoczęciem kupowania towaru z portali takich jak Aliexpress czy Made-In-China warto dokładnie zapoznać się z obowiązkami, które mogą Ciebie dotyczyć. Prowadząc działalność gospodarczą, która korzysta z produktów kupowanych w Chinach możemy natrafić na istotny problem opłat celnych, które skutecznie zablokują nam dostęp do towaru. Odpowiedź najprostsza, którą zawsze proponuję klientom to zadecydowanie się na usługi agenta celnego, który skutecznie przeprowadzi wszelkie wymagane operacje w tym zakresie. Niemniej, nie oznacza to, że można pozwolić sobie na niezrozumienie całego procesu. Ponosząc odpowiedzialność za swój biznes zawsze trzeba wiedzieć co w danym momencie się dzieje i jak należy zareagować. 

Poniższy artykuł skupia się na kwestii regulacji cła i podatku VAT, tj. opłat, które koniecznie należy opłacić w przypadku zakupów zza granicy. Nie pochylam się tutaj nad strukturą umowy, zasadami weryfikacji itd., które są zawsze nierozłącznym elementem bezpiecznie przeprowadzonego zakupu. Na ten temat wielokrotnie wypowiadaliśmy się w innych artykułach na Blogu, m.in: https://prawochinskie.com.pl/umowa-z-partnerem-z-chin-dodatkowe-klauzule-ktore-warto-zawrzec-w-umowie/ 

CŁO  

Sprowadzając towar spoza Unii Europejskiej do kraju podlegamy obowiązkowi odprawy towaru. Celem takiej odprawy jest m.in. ustalenie czy transportowane przedmioty są objęte podatkiem VAT i opłatą celną. Opłata celna, nazywana również cłem, to opłata za przewóz towarów przez granicę celną. Unia Europejska zniosła opłaty celne pomiędzy krajami członkowskimi, co oznacza, że granicą celną jest granica UE. Cło co do zasady ma zastosowanie do każdej przesyłki, której wartość przekracza 150 euro (na podstawie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 1186/2009 r. z dnia 16 listopada 2009 r.).  

Wysokość cła wynosi zazwyczaj od 3% do 8% wartości towaru. Nie jest to jednak reguła, ponieważ niekiedy może wynosić 0%., a czasami ze względu na dodatkowe cło mające np. na celu walkę z dumpingiem – wynosić np. 60%. Dlatego przed każdym zakupem koniecznie należy sprawdzić stawkę celną dla konkretnego produktu. Koszt cła dla towaru można sprawdzić w systemie ISZTAR (Informacyjnym Systemie Zintegrowanej Taryfy Celnej) albo europejskim TARIC (TARif Intégré Communautaire). Dla początkujących pewnym wyzwaniem może być ustalenie który numer będzie miał zastosowanie dla naszego produktu, niemniej jest to stosunkowo przystępny system.  

Osoba mająca obowiązek poddania towaru odprawie może odprawę celną:  

  • przeprowadzić samodzielnie,  
  • przez agenta 
  • przez operatora pocztowego.  

W Polsce taką rolę pełni operator wyznaczony, czyli Poczta Polska S.A. W przypadku doręczania przez Pocztę Polską przesyłek zawierających towary, w stosunku do których istnieje obowiązek uiszczenia należności przewozowych, operator jest zobowiązany pobrać te należności od odbiorcy przed wydaniem mu przesyłki. 

Od 1 lipca 2021 r. przesyłki z krajów spoza UE, również te o wartości do 150 euro, są zgłaszane przez Pocztę Polską do systemu AIS/e-commerce. Oznacza to, że podlegają one należnościom związanym z cłem. Każda przesyłka np. z Chin, której wartość mieści się w zakresie 150-1000 euro, wymaga tego, by konsument udzielił Poczcie Polskiej specjalnego pełnomocnictwa do wystawienia zgłoszenia celnego. Należy też uiścić opłatę na czynności celno-podatkowe w wysokości 8,50 zł. Poczta nie dokonuje jednak zgłoszeń celnych przesyłek o wartości powyżej 1000 euro – podlegają one samodzielnemu zgłoszeniu przez adresata lub wyznaczonego przez niego agenta celnego.  

VAT: 

Jak zostało już wyżej zasygnalizowane, w związku z dostosowywaniem prawa polskiego do prawa unijnego, od lipca 2021 r. podatek VAT powinien być już rozliczany poprzez zagraniczne platformy marketplace. Należy tutaj wskazać, że w związku z wprowadzonymi zmianami, podatek VAT naliczany jest do każdego towaru, niezależnie od jego ceny. Oznacza to, że opodatkowane są dobra o wartości również poniżej 150 euro.  

Największe platformy w Chinach skutecznie się do tego zastosowały. Można to sprawdzić w bardzo prosty sposób, ponieważ podczas opłacania zamówienia powinna znaleźć się na rachunku odpowiednia wzmianka o pobranym podatku VAT. W takim przypadku mamy pewność, że kwestia ta została już zaadresowana i nie musimy się o nią martwić. Zasygnalizować tutaj należy istnienie i użyteczność procedury kompleksowej obsługi importu IOSS. 

Rozliczenie 

Prowadząc działalność gospodarczą trzeba dobrze księgować tego typu zakupy. Nieotrzymywanie odpowiednich faktur w sprawie, może mieć bardzo problematyczne konsekwencje karno-skarbowe.  Dokonując zakupu pamiętaj, żeby uzyskać odpowiedni dokument, za pomocą którego możliwe będzie ujęcie kosztu w ewidencji podatkowej. Takim dokumentem jest faktura. Pomimo wdrażania ujednoliconych, elektronicznych faktur w Chinach, dalej bardzo często można znaleźć dokumenty nie nadające się do użycia w Polsce. Dobrze tę kwestię ustalić ze swoją księgowością. Co do zasady informacje, które koniecznie powinny znaleźć się na fakturze to nazwa i adres kontrahenta (najlepiej także w j. chińskim – niemniej całość musi być w j. angielskim, inaczej powstanie konieczność tłumaczenia); nazwa i adres nabywcy; data i miejsce wystawienia; numer faktury; rodzaj i ilość towarów (koniecznie należy to bardzo dobrze oznaczyć); cena jednostkowa; informacja o kraju pochodzenia; a także bardzo dobrze i zwięźle określone warunki dostawy.    

Faktura zawierające powyższe dane nie tylko ułatwi pracę wszystkim przy odprawie, ale także może wpłynąć na nasze bezpieczeństwo pod względem prawnym. Bardzo często w obrocie z podmiotami z Chin na jednej fakturze da się zauważyć kilka różnych warunków INCOTERMS, które pozostają ze sobą w sprzeczności. Uniknięcie takiej sytuacji odpowiednio wcześnie, może być bardzo przydatne w razie jakichkolwiek problemów.  

Brak odprawy 

Jeżeli otrzymasz zamówiony przez siebie towar spoza Unii Europejskiej, o którym wiesz, że nie został oclony – to dobrą decyzją może być zgłoszenie tego faktu naczelnikowi UCS. Zgłoszenie takie powinno zawierać wniosek o wydanie decyzji dopuszczającej taki towar do obrotu. Wydana decyzja celna, poza ustaleniem kwoty należnego cła, będzie również określać wysokość podatków należnych z tytułu importu, tj. wysokość VAT oraz ew. akcyzy.  

W przypadku problemów z produktem, dobre rozliczenie postawi Cię również w lepszej sytuacji. Jeżeli zwrócisz towar do Chin, będziesz mógł ubiegać się o zwrot cła. Jeżeli jednak nigdy tego dobrze nie uregulujesz, możesz dostać wezwanie do opłacenia zobowiązania celnego, za towar, którego nawet nie ma w UE.  

Aby móc skorygować wysokość VAT importowego w deklaracjach podatkowych, należy zwrócić się do urzędu celno-skarbowego. Naczelnik UCS w odpowiedzi na wniosek wyda decyzję celną, w której ureguluje status celny towarów wraz z jednoczesnym określeniem podatków importowych we właściwej wysokości. Wszystkie te elementy, tj. cło, akcyza i VAT, zostaną określone w jednej decyzji. 

Warto również podkreślić, że na podstawie art. 47 prawa karnego skarbowego, kto uchyla się od powinności celnej wprowadza z zagranicy na polski obszar celny lub wyprowadza z tego obszaru za granicę towar bez uiszczenia cła, podlega karze grzywny w wysokości od 2 do 4-krotnej kwoty należnego cła. Dodatkowo przedmiot występku podlega przepadkowi. 

Podsumowanie 

Kiedy paczka ze chińskiej platformy sprzedażowej trafia do Polski co do zasady mogą zostać nałożone na nią dwie opłaty, stawka celna, a także drobna opłata manipulacyjna o wysokości 8,50 zł za zgłoszenie celne. VAT jest zawsze konieczny do opłacenia, w przeciwieństwie do cła, które stosuje się do wartości paczki przewyższającej 150 euro. Wszystkie te zmienne należy dobrze udokumentować.  

Nawiązując relacje z podmiotem z Chin należy zawsze pamiętać o dobrej weryfikacji naszego sprzedawcy, a także o podpisaniu z nim stosownej umowy. Warto poznać i zrozumieć drogę formalną, prawną i fizyczną jaką przebędzie nasz towar zanim zapuka do naszych drzwi. W tym celu zawsze będzie dobrą opcją poproszenie o pomoc agencji celnej oraz kancelarii prawnej wyspecjalizowanej we współpracy z Chinami. 

Karol Czekałowski

Specjalizuje się w chińskim prawie cywilnym i prawie prywatnym międzynarodowym. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obronił pracę na temat Nowego Jedwabnego Szlaku.

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do newslettera akceptujesz jednocześnie naszą politykę prywatności.