JAK ZACZĄĆ SPRZEDAWAĆ DO CHIN? PODSTAWY E-COMMERCE

biznes w Chinach | 10 lutego 2023

Coraz więcej przedsiębiorców i firm interesuje handel z Chinami. Jak zacząć? Chiny od 2021 roku pozostają liderem światowego rynku e-commerce. Z roku na rok, dynamicznie rozwijający się chiński handel elektroniczny, generuje ogromne zasięgi oraz wypracowuje nowe trendy. Popularność zakupów przez Internet w Chinach sprawia, że popularne platformy e-commerce – takie jak Alibaba, Taobao czy JD.com – przyciągają codziennie kilkaset milionów potencjalnych konsumentów. Nic dziwnego, że mimo ogromnej konkurencji, tak wielu zagranicznych przedsiębiorców dostrzega w chińskim rynku e-commerce szansę na rozwój swoich przedsiębiorstw.

Handel z Chinami – jak zacząć?

Niewątpliwie, pierwszym krokiem podjętym przez zagranicznego przedsiębiorcę, chcącego spróbować swoich sił na chińskim rynku jest badanie rynku. Przedsiębiorca powinien dokładnie przeanalizować proponowany produkt lub usługę pod kątem atrakcyjności, grupy docelowej, analizy konkurencji czy sposobu postrzegania produktu przez potencjalnych konsumentów. Należy poświęcić wstępnemu badaniu rynku szczególną uwagę, bowiem produkty lub usługi, które odniosły sukces na rynku zachodnim, mogą nie mieć takich samych wyników na rynku chińskim. Chińscy konsumenci różnią się od konsumentów państw zachodnich – mają inne potrzeby i wartości, prezentują odmienne zachowania konsumenckie. Doskonałym przykładem jest fakt, że chińscy konsumenci często kupują produkty polecane lub recenzowane przez KOL, czyli Key Opinion Leaders – osób, prowadzących promocję produktów oraz sprzedaż internetową podczas transmisji na żywo. Ponadto, lubią szybko dostawać zamówione produkty, wypróbowywać je w domu, aby później je zwracać lub wymieniać.

Chińska Ustawa o handlu elektronicznym (E-Commerce Law of the People’s Republic of China, 中华人民共和国电子商务法,skr. ECL) weszła w życie wraz z początkiem 2019 roku, będąc pierwszą ustawą regulującą zagadnienia związane z handlem elektronicznym w Chinach. Zgodnie z definicją zawartą w art. 9 Ustawy, termin e-commerce oznacza „każdą działalność polegającą na sprzedaży towarów i świadczeniu usług za pośrednictwem Internetu oraz innych sieci i systemów informatycznych”, z wyraźnym wyłączeniem stosowania w zakresie produktów i usług finansowych, audiowizualnych usług informacyjnych, publikacji oraz innych produktów kulturalnych rozpowszechnianych za pośrednictwem Internetu i innych systemów informacyjnych.

Chiński e-commerce – jak zacząć?

Jak zacząć sprzedawać do Chin? Zapoznaj się z poniższymi informacjami.

TRANSGRANICZNY HANDEL E-COMMERCE

Największe chińskie platformy są otwarte na sprzedawców zagranicznych. Zwykle posiadają wyodrębniony oddział globalny lub międzynarodowy, umożliwiający zagranicznym sprzedawcom korzystanie z platformy bez konieczności zakładania spółki w Chinach. Wiąże się to jednak z bardziej ograniczonym dostępem do rynku niż w przypadku założenia chińskiego podmiotu oraz bezpośredniej obecności w Chinach. Jednak dla wielu firm, transgraniczny handel e-commerce jest podstawą do testowania chińskiego rynku oraz sposobem wejścia na rynek o niższym ryzyku, pozwalającym na stopniowe budowanie rozpoznawalności oraz wstępną ocenę sytuacji i perspektyw.

Termin „transgranicznego handlu e-commerce” odnosi się do sprzedaży internetowej na rzecz chińskich konsumentów przez zagranicznych handlowców, nieposiadających osobowości prawnej na terytorium Chin.

Transgranicznym sprzedawcą e-commerce można zostać na dwa sposoby. Można to zrobić:

  • za pośrednictwem składu celnego w strefie wolnego handlu – co wymaga znalezienia partnera (zewnętrznego usługodawcy, zarządzającego logistyką, platformą oraz obsługą klienta – co znacznie poprawia wrażenia konsumenta oraz czas dostawy) lub
  • poprzez wysyłkę bezpośrednio do konsumenta z zagranicy, za pośrednictwem kanałów pocztowych.

Druga proponowana opcja z perspektywy konsumenta zajmuje oczywiście więcej czasu – konieczna jest dostawa międzynarodowa. Jest też droższa z perspektywy konsumenta, bowiem wiąże się z uiszczeniem opłaty celnej. Zmniejsza jednak problemy z zarządzaniem zapasami oraz znacznie niweluje ryzyko sprzedawcy.

Skorzystanie z pomocy zewnętrznej spółki w zakresie obsługi handlowej, załatwienia niezbędnych rejestracji w chińskich urzędach, przyjmowania zobowiązań, zapewnienia deklaracji oraz załatwiania spraw związanych z nadzorem zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku założenia podmiotu prawnego w Chinach. Wiele platform e-commerce oferuje usługi pomagające handlowcom w łączeniu się z lokalnymi usługodawcami lub może zaoferować działanie jako lokalna firma, przyjmująca te zobowiązania. Jeśli tak nie jest – przedsiębiorca zainteresowany takim rozwiązaniem będzie musiał samodzielnie znaleźć lokalną firmę.

Warto w takim wypadku rozważyć zarejestrowanie znaku towarowego w Chinach. Sprzedawcy nieposługujący się zarejestrowanym znakiem towarowym często są odrzucani przez większość platform, częściowo w celu powstrzymania oszustów lub sprzedawców podrobionych produktów.

Więcej na ten temat napisaliśmy w artykule o znakach towarowych w Chińskiej Republice Ludowej.

BEZPOŚREDNIA SPRZEDAŻ NA TERYTORIUM CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

Jak jeszcze mozna sprzedawać do Chin? Sprzedaż transgraniczna bez wątpienia będzie świetnym rozwiązaniem dla niektórych przedsiębiorców. Duża część z nich nie uniknie jednak konieczności rejestracji firmy w Chinach. Wiele platform e-commerce wymaga rejestracji firmy w innym kraju, chcąc uzyskać do nich dostęp, koniecznie trzeba zarejestrować spółkę w Chinach. Platforma może poprosić także o informacje o Twojej firmie, marce, informacje o sprzedaży, prowadzonych stronach internetowych, produktach i nie tylko. Dlatego wskazane jest, aby przedsiębiorca, chcący wejść na rynek chiński miał wcześniej siedzibę i jakąkolwiek historię w innym kraju, co ułatwi jego wejście na rynek chiński.

Przedsiębiorca, chcący samodzielnie sprzedawać produkty na znanych, chińskich platformach e-commerce, musi zarejestrować podmiot prawny w Chinach – czyli zarejestrować działalność.

Ustawa zwraca uwagę na rolę operatorów e-commerce. Operatorzy e-commerce to, zgodnie z przepisami prawa, osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące sprzedaż towarów lub świadczące usługi przez Internet, lub inne sieci komputerowe, w tym operatorzy platform oraz przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż za pośrednictwem własnych stron internetowych lub innych usług sieciowych. Operator jest zobowiązany do dokonania rejestracji podmiotu rynkowego, w celu uzyskania niezbędnych licencji i zgód administracyjnych, wykonywania obowiązku zapłaty podatku i korzystania z ulg podatkowych. Warto zwrócić uwagę, że istnieje wyjątek od tej zasady – osoba fizyczna, sprzedająca wytworzone we własnym zakresie produkty rolne lub uboczne, wyroby rękodzieła domowego lub wykorzystująca własne umiejętności do wykonywania usług użyteczności publicznej, lub sporadycznych transakcji o niskiej wartości, nie musi dokonywać rejestracji podmiotu rynkowego.

Operatorzy platform e-commerce są zwykle identyfikowani i rozumiani jako te podmioty, które zapewniają przestrzeń cyfrową sprzedającym i kupującym. To w ramach tych platform, kupujący i sprzedający nawiązują kontakt i przeprowadzają transakcje e-commerce.

Jednym z obowiązków operatorów jest posiadanie odpowiedniej licencji biznesowej. Są oni zobowiązani również do uzyskania zezwoleń administracyjnych, które mogą być wymagane – jest to zależne od rodzaju wykonywanej działalności, sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług. Operatorów wiążą przepisy dotyczące ochrony danych osobowych użytkownika oraz ochrony praw własności intelektualnej.

W przypadku podmiotów, działających bezpośrednio na rynku chińskim, zastosowanie ECL jest niekwestionowane. Ze względu na szczególny charakter przestrzeni internetowej, zdarzają się przypadki, w których trudno ustalić, czy powyższe wymogi mają zastosowanie do niektórych podmiotów działających zza granicy i niemających siedziby na terytorium Chin. Ustawa nie precyzuje tej kwestii, ograniczając się do stwierdzenia, że działalność e-commerce prowadzona na terytorium kraju podlega przedstawionym regulacjom. Na podstawie ustawy oraz orzecznictwa można wywnioskować, że za działalność prowadzoną na terytorium CHRL uważa się:

  • prowadzenie platformy, za której pośrednictwem dokonuje się zakupów, a która jest powiązana z chińską domeną krajową,
  • transakcje są zawierane w granicach kraju lub na stronach internetowych z domeną lokalną, lub z wykorzystaniem krajowych systemów płatności elektronicznej,
  • operator posiada przestrzeń magazynową lub inną strukturę w granicach kraju, z której systematycznie realizowane są dostawy.

W przypadkach opisanych powyżej operator jest zobowiązany do przestrzegania chińskich przepisów krajowych i wypełniania obowiązków, które na nim ciążą. Niewywiązywanie się z nich może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak konfiskata nielegalnie pozyskanych zysków lub do nałożenia kar.

LICENCJA IPC

W kontekście niezbędnych licencji należy koniecznie zwrócić uwagę na licencję IPC (Internet Content Provider – dostawca treści internetowych). Ponieważ Chiny utrzymują ścisłą kontrolę nad stronami internetowymi, aplikacjami i handlem elektronicznym, każdy dostawca treści internetowych musi najpierw zarejestrować się w celu uzyskania licencji w chińskim Ministerstwie Przemysłu i Technologii Informacyjnych. Jest to niezbędne, aby móc publikować treści i prowadzić biznes w Internecie. W pierwszej kolejności należy nabyć obie lub jedną z dwóch licencji ICP.

  • licencja ICP BEIAN to standardowa licencja ICP, wymagana do hostowania strony internetowej w Chinach
  • ICP Commercial – daje posiadaczowi zgodną z prawem możliwość przyjmowania płatności online, dotyczy sklepów internetowych sprzedających usługi lub towary. Licencja dotyczy zarówno osób, które chcą założyć własne strony internetowe z możliwością zakupów online, jak i osób prowadzących sprzedaż za pośrednictwem sklepów internetowych.

Jedynie przedsiębiorcy, posiadające chiński podmiot kwalifikują się do otrzymania licencji ICP. Przedstawicielstwo nie wystarczy – konieczne jest zarejestrowanie chińskiej spółki i uzyskanie licencji biznesowej. Zarejestrowana spółka w Chinach zapewni swobodę prowadzenia działalności. Aby postawić pierwsze kroki, niekiedy niezbędna może się okazać pomoc specjalistów, profesjonalnie zajmujących się zagranicznymi działalnościami gospodarczymi w Chinach. Bez wątpienia warto spróbować – rynek chiński jest i przez najbliższe lata na pewno pozostanie najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem świata. Wypromowanie produktów za pomocą sprzedaży on-line jest świetną szansą dla przedsiębiorców zagranicznych, dążących do wypromowania swoich produktów na chińskim rynku.

Jeśli zainteresowała Cię treść tego artykułu, sprawdź także inne publikowane przez nasz blog o Chinach. Znajdziesz tu istotne kwestie handlowe, ekonomiczne i prawne tego kraju, takie jak: eksport towarów do Chin, eksport żywności do Chinpodatki w Chinach czy weryfikacja chińskiej firmy.

Artykuł autorstwa Weroniki Oszajcy

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do newslettera akceptujesz jednocześnie naszą politykę prywatności.